O nás

Dům dětí a mládeže____________ byl zřízen za účelem poskytování výchovy dětí a mládeže ve volném čase, je součástí výchovně vzdělávaní soustavy.

Předmětem činnosti je pravidelná zájmová činnost, příležitostná zájmová činnost, prázdninová činnost, soutěže a přehlídky, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tělovýchovy, estetiky, společenských a přírodních věd.

Celoroční činnost DDM ____________ 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY, KURZY, KLUBY
AKCE
  • ____________ 
VÝLETY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST
  • jednodenní - turistická, poznávací, za kulturou
  • vícedenní pobytové výlety