Kroužky

Od 11.5. 2020 proběhne znovuotevření některých zájmových kroužků v budově DDM Chrudim. Kompletní rozvrh naleznete v dokumentu níže.

Sportovní kroužky probíhající v tělocvičnách ZŠ a SŠ se již neotevřou. Plavecké kroužky nebudou otevřeny.

Ostatní kroužky v MŠ, ZŠ, Lütze (ZK Elektronik) otevřeny nebudou.

 

Za neuskutečněné aktivity bude účastníkům zájmového vzdělávání vrácena poměrná část úplaty na účet, ze kterého byla úhrada placena (vyřizuje pí Kysilková, kysilkova@ddm-chrudim.cz).

  • čestné prohlášení

  • ochrana zdraví - pokyny

  • rozvrh ZK od 11. 5. 2020

Kontakty

Ředitelka

Ing. Lenka Sedláková
tel: 608 316 961
sedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Petra Sedláková
tel.: 775 121 519
psedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Monika Pokorná
pokorna@ddm-chrudim.cz

Ekonom

Iveta Kysilková
tel.: 732 277 691
kysilkova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Iva Horáková


Asistentka

Adéla Šafránková
tel.: 731 710 031

Bankovní účet

241434985/0300


Datová schránka

by8yhpg


Facebook

DDM Chrudim