Dokumenty

  • Organizační struktura DDM

  • Zásady zpracování osobních údajů

  • Organizační řád DDM

  • Vnitřní řád DDM Chrudim

  • ŠVP

  • Šablony II - DDM Chrudim

  • Hodnotící zpráva 2018 - 2019

  • Platby za zájmové útvary 2020/21

  • Organizace šk. roku 2020/21

  • Dodatek k platbám

Kontakty

Ředitelka

Ing. Lenka Sedláková
tel: 608 316 961
sedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Petra Sokolová
tel.: 775 121 519
psedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Martin Šantrůček
tel: 731 675 184
santrucek@ddm-chrudim.cz

Ekonom

Iveta Kysilková
tel.: 732 277 691
kysilkova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Iva Horáková
tel.: 777 837 260
horakova@ddm-chrudim.cz

Asistentka

Adéla Šafránková
tel.: 731 710 031
safrankova@ddm-chrudim.cz

Bankovní účet

241434985/0300


Datová schránka

by8yhpg


Facebook

DDM Chrudim