Soutěže

Dům dětí a mládeže Chrudim je pro školní rok 2018/2019 organizátorem okresních a krajských kol soutěží a olympiád.

Přihlášky do vědomostních a uměleckých soutěží zadávejte do Informačního systému soutěží a olympiád Pardubického kraje:

http://souteze.ccvpardubice.cz/

Kontakty

Ředitelka

Ing. Lenka Sedláková
tel: 608 316 961
sedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Věra Pilařová
tel: 776 773 881
pilarova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Kateřina Hývlová
tel.: 774 594 957
hyvlova@ddm-chrudim.cz

Ekonom

Iveta Kysilková
tel.: 732 277 691
kysilkova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Iva Horáková


Bankovní účet

241434985/0300


Datová schránka

by8yhpg


Facebook

DDM Chrudim