Soutěže

Dům dětí a mládeže Chrudim je pro školní rok 2018/2019 organizátorem okresních a krajských kol soutěží a olympiád.

Přihlášky do vědomostních a uměleckých soutěží zadávejte do Informačního systému soutěží a olympiád Pardubického kraje:

http://souteze.ccvpardubice.cz/

 

Jízdné 2019 pro OK a KK soutěže - formulář naleznete dole na stránce v příloze

 

10. ročník výtvarné soutěže 

na téma KOUZELNÉ JARO

I letos s námi mohou soutěžit všichni mladí umělci!

Přihlašovat se mohou třídy MŠ, ZŠ nebo jednotlivci. Vítěz každé kategorie bude oceněn věcnou odměnou.

Práce budou vystaveny v prostorách DDM Chrudim od 1.4. do 18.4.2019 vždy od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Technika prací - libovolná, velikost prací: A4, A3
 • Práce lze podávat jednotlivě nebo za školní třídu (maximální počet prací z 1 třídy je 3 ks)
 • Kategorie: 
  • I.   MŠ
  • II.  ZŠ - 1.-3.třída
  • III. ZŠ - 4.-6.třída
  • IV. ZŠ - 7.-9.třída
  • V.  Skupinová práce - objekt
 • Označení výkresu: jméno a příjmení soutěžícího, název a sídlo školy, kategorie
 • Práce posílejte do pátku 22.3.2019 na adresu DDM: Palackého 418, Chrudim 537 01
 • Nejlepší práce vybrané porotou budou oceněny

Pro více informací kontaktujte: 

Kateřina Hývlová (tel. 774 594 957; hyvlova@ddm-chrudim.cz)

 

 • příloha jízdné 2019

plakát VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
plakát VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Kontakty

Ředitelka

Ing. Lenka Sedláková
tel: 608 316 961
sedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Věra Pilařová
tel: 776 773 881
pilarova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Kateřina Hývlová
tel.: 774 594 957
hyvlova@ddm-chrudim.cz

Ekonom

Iveta Kysilková
tel.: 732 277 691
kysilkova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Iva Horáková


Bankovní účet

241434985/0300


Datová schránka

by8yhpg


Facebook

DDM Chrudim