Soutěže

Matematická olympiáda kategorie Z5 - 19. 5. 2021 online

Zadání zde bude uveřejněno až v 8:30

Soutěžící řeší zadané úkoly samostatně (školy mohou dohlížet pomocí webkamer).

Podmínky :
- soutěžící nemohou při řešení používat kalkulátory
- mobilní telefony musí být vypnuty
- povoleny jsou pouze školní matematické tabulky
- soutěžící si připraví psací a rýsovací potřeby
- soutěžící ukončí práci tak, aby byly úkoly odeslány do 10:30 hod., vypracované úkoly naskenuje nebo vyfotí mobilním telefonem a odešle na mail sedlakova@ddm-chrudim.cz nejdéle do 10:30, každá úloha v samostatném souboru
- s vypracovanými úkoly zašle soutěžící i čestné prohlášení, že práci vypracoval samostatně
- soutěžící pracují na hlavičkový papír (bude k dispozici se zadáním), papír označí v pravém horním rohu číslem úlohy

 

  • Hlavičkový papír MO

  • Zadání MO Z5

Kontakty

Ředitelka

Ing. Lenka Sedláková
tel: 608 316 961
sedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Petra Sokolová
tel.: 775 121 519
psedlakova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Martin Šantrůček
tel: 731 675 184
santrucek@ddm-chrudim.cz

Ekonom

Iveta Kysilková
tel.: 732 277 691
kysilkova@ddm-chrudim.cz

Pedagogický pracovník

Mgr. Iva Horáková
tel.: 777 837 260
horakova@ddm-chrudim.cz

Asistentka

Adéla Šafránková
tel.: 731 710 031
safrankova@ddm-chrudim.cz

Bankovní účet

241434985/0300


Datová schránka

by8yhpg


Facebook

DDM Chrudim